Close

Projektiranje

Bilo da radite novo krovište ili rekonstrukciju starog, ili pak investirate u izradu nove termo fasade, vrlo je važno početi od referentno izrađenog troškovnika u kojem će biti razrađeni sve elementi izvedbe, od vrste i količine materijala do jediničnih cijena.

MPH d.o.o.

Adresa Krešimira Filića 66
Telefon 00385 99 743 57 12
Telefon 00385 99 350 61 90
Mail info@mph.hr