Close

Izrada termo fasade

Fasada je jednako kao i izrada krovišta vrlo važna dugoročna investicija. Kvalitetnom izvedbom termo fasade dugoročno se štedi energija, ali i podiže vrijednost same nekretine, stoga je važno ništa ne prepustiti slučaju. Vrlo je važno početi od referentno izrađenog troškovnika u kojem će biti razrađeni sve elementi izvedbe, od vrste i količine materijala do jediničnih cijena. Ukoliko je fasada kvalitetno izvedena njezin vijek trajanja trebao bi biti i više od 20 godina. Osim izbora debljine vune ili stiropora, važno je obratiti pažnju i na temeljnu žbuku s armaturnom mrežicom i dobra završiti žbuku. Najvažnija karakteristika završne žbuke je vodonepropusnost. Ona sprečava prodiranje oborinskih voda u unutrašnjost fasadnog sustava i time osigurava nepromjenjivost toplinske izolativnosti i zaštitu od oštećenja.

Project Title

Adresa Krešimira Filića 66
Telefon 00385 99 743 57 12
Telefon 00385 99 350 61 90
Mail info@mph.hr mph.hr