Close

Izrada krovišta

Krovove prema izvedbenom obliku dijelimo na jednoslivne, dvoslivne ili višeslivne, na ukošene, polukose, složene, šatoraste, stožaste, ljuskaste, kupolaste, toranjske, ravne i ovješene.Dakle, mogućnosti su i više nego višestruke. Sam nagib krova i njegova konstrukcija zavisne su od pokrovnog materijala, vrste namjene tavanskog prostora i samoj estetici prostora, a vrlo važni su i klimatski uvjeti. Primjerice, tamo gdje su zime snježne, krovovi su strmi, dok su u toplijim krajevima, ali i zbog bure, vrlo često ravni. Za kvalitetan krov treba nam kvalitetno izvedena krovna konstrukcija, kvalitetan pokrov, ali i pregršt dodatnih materijala i elemenata koji će omogućiti da se potkrovlje redovito ventilira, da bude dobro izolirano te da oborinske vode odlaze kroz žljebove. Imamo vlastitu drvenu građu te vršimo impregnaciju ovisno o želji kupaca. Na posao također dajemo garanciju u trajanju od 15 godina.

MPH d.o.o.

Adresa Krešimira Filića 66
Telefon 00385 99 743 57 12
Telefon 00385 99 350 61 90
Mail info@mph.hr mph.hr