Close

Adaptacije i rekonstrukcije

Bez obzira na kvalitetu izvedbe i gradnje, krovište zasigurno ima svoj vijek trajanja. U kontekstu zahvata koji su  potrebni na samom krovištu razlikujemo najosnovnije, ali vrlo bitne pojmove, a to su sanacija i rekonstrukcija. Pod pojmom sanacija podrazumijevamo zahvate na krovištu kojima se vrši  popravak bez promjena funkcionalnog i estetskog izgleda krovišta. Rekonstrukcija, za razliku od sanacije, podrazumijeva i zahvate koji utječu na samu promjenu i izgled krova. Ukoliko krećete u rekonstrukciju krova vodite računa da će Vam ta to biti potrebna građevinska dozvola, ali i izračun ili kontrola statičkih karakteristika građevine, pa je stoga izuzetno važno da angažirate provjerene stručnjake.

Project Title

Madhusudan Computer Engineer
Client company of work
Project size 525.000 m2
Year Completed AUG 2015
Value $20,5000